Το εργοστάσιο του Άη Βασίλη.


Inside China's Slave Labour Toy FactoriesΑυτό το μέλλον επιφυλάσσει για τους εργάτες η "ελεύθερη αγορά";

Είναι ευθύνη του καθενός από μας να σταματήσουμε τέτοια εγκλήματα!Σκεφτείτε πριν αγοράσετε...