Εγγραφή μελών

Συναγωνιστές και φίλοι,
Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να εγγραφείτε σαν μέλη ή φίλοι του ΕΠΑΜ Λάρισας.


Αφιερώστε λίγο χρόνο μαζί μας πριν προχωρήσετε την εγγραφή σας στο Ε.ΠΑ.Μ. Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το τι είναι το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωποτην ιδρυτική του διακήρυξη και το καταστατικό του. Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας εδώ.