Πάλι μαύρο στην ΕΡΤ!‏

Η κυβέρνηση κατέβασε το δορυφορικό σήμα της ΕΡΤΗ Θεσσαλία, συνεχίζει να εκπέμπει. Από τους 98,3 στα FM συνεχίζουμε να έχουμε φωνή!