ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ!

ένα συνοπτικό πεντάλεπτο...


μια συνοπτικότατη απάντηση του Δημήτρη Καζάκη
Τετ@Ερτ -Δημήτρης Καζάκης